Category: Dịch vụ

Quảng Ninh tạm dừng chuyển hành khách

Các hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy, hàng không trong tỉnh, liên tỉnh dừng từ 6h ngày 28/1 để phòng, chống Covid-19. Toàn bộ vận tải khách đường bộ, đường thủy nội tỉnh, liên tỉnh bao…