Category: Dịch vụ

VN mở tuyến vận tải container tới Malaysia – Ấn Độ

Theo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), để giảm tải áp lực vận chuyển hàng hóa và bình ổn nguồn cung vận tải, trợ giúp doanh nghiệp trong nước, ngày 25.11, VIMC sẽ tùy chỉnh tuyến vận tải container kết nối trực…
Sự liên kết trong môi trường sống hiện đại

Sự liên kết trong khoảng không gian sống hiện đại Các thiết kế hiện đại không chỉ tạo nên những không gian sống đẹp, phù hợp với nhu cầu sử dụng mà còn bảo đảm sự cân bằng giữa không…