Việt Nam quyết tâm hướng đến mô hình tăng trưởng xanh

Việt Nam quyết tâm hướng đến mô hình tăng trưởng xanh

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO
NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Việt Nam cũng là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, Việt Nam cũng bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ để theo đuổi mô hình tăng trưởng xanh, thân thiện với môi trường
Cam kết Việt Nam theo mô hình tăng trưởng xanh
Hiện nay cả thế giới hướng tới một mô hình tăng trưởng xanh bền vững. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó, doanh nghiệp Việt Nam được xác định để hướng dẫn các mô hình tăng trưởng của thân thiện với môi trường.

Để giải quyết những hậu quả ngày càng nghiêm trọng của tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, hầu như tất cả các nước trên toàn thế giới đang nghiên cứu sáng tạo thêm về mô hình phát triển bền vững gắn liền với nền kinh tế xanh.
mô hình tăng trưởng xanh

mo hinh tang truong xanh viet nam
Việt Nam cũng là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, Việt Nam cũng bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ để theo đuổi mô hình tăng trưởng xanh, thân thiện với môi trường. Cụ thể, trong năm 2012, Chính phủ Việt Nam đã ban hành một chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh trong năm 2014 tiếp tục ban hành Chương trình hành động của chiến lược tăng trưởng xanh với 66 hành động trong giai đoạn 2014-2020.

Dưới đây là những khuyến nghị chính sách để thúc đẩy việc thực hiện tăng trưởng xanh ở Việt Nam do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu đề nghị quản lý kinh tế Trung ương:
+ Cần phải cung cấp cho hướng đến các mục tiêu cụ thể cần phải được thực hiện để tạo ra áp lực và động lực để giám sát chặt chẽ việc thực hiện các mục tiêu giảm thiểu cường độ năng lượng tiêu thụ của ngành giao thông vận tải, ngành năng lượng, sợi dệt, thép …
+ Nghiên cứu và thực hiện các chính sách về thuế, tín dụng để tái cơ cấu nền kinh tế, giúp thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng đổi mới, công nghệ tiên tiến, phát triển các giá trị gia tăng cao, tiêu thụ năng lượng thấp.
+ Nhìn vào kế hoạch loại bỏ trợ cấp cho giá điện cho sản xuất công nghiệp.
+ Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện chính sách đối với mô hình tăng trưởng xanh. Phải nhấn mạnh vai trò tích cực của cơ thể tích cực phối hợp, giám sát thực hiện.
+ Đẩy mạnh nghiên cứu đánh giá tác động của mô hình tăng trưởng xanh để đến với các chính sách và cách thức phù hợp nhất.
Tuy nhiên, thực tế là nếu Việt Nam theo đuổi mô hình tăng trưởng xanh là phải đối mặt với khó khăn nhất định. Vì vậy, để đạt được mục tiêu của mình Việt Nam phải thực hiện các biện pháp để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, xây dựng năng lực và hỗ trợ thị trường dịch vụ tăng trưởng xanh.
Trước hiện trạng môi trường ngày càng tồi tệ, suy thoái như phá rừng, các hệ thống đa dạng sinh học bị tàn phá, cạn kiệt khoáng sản, ô nhiễm nguồn nước, đất, không khí, chất thải, Việt Nam đã tăng hơn … Đàn ông cần phải cố gắng hơn nữa để đạt được mô hình tăng trưởng xanh thành công.
mo hinh tang truong xanh
Nhưng bây giờ, Việt Nam là trình độ công nghệ lạc hậu, khoảng 95% các công ty, doanh nghiệp Việt Nam trên một nhỏ, ít vốn, thiếu nguồn nhân lực và nghiên cứu khả năng yếu kém, chất lượng nên rất khó khăn cho đổi mới công nghệ. Hầu hết các máy móc thiết bị hiện đại của Việt Nam hiện nay đều phải nhập khẩu từ nước ngoài. Đó là mô hình tăng trưởng xanh theo đuổi đòi hỏi nguồn nhân lực cải tiến công nghệ nghiên cứu khổng lồ. he thong xu ly khi thai
Bên cạnh đó, theo ước tính để đạt được mục tiêu của mô hình tăng trưởng xanh trong năm 2020, nước ta cần tới 30 tỷ USD. Đây không phải là một nguồn vốn ngân sách nhỏ cho đất nước của chúng tôi.

Vì vậy, để thực hiện quyết tâm hướng tới mô hình phát triển bền vững, Việt Nam phải chủ động huy động vốn từ các ngân hàng, đầu tư tư nhân và nước ngoài cũng như sự hỗ trợ tối đa từ các tổ chức quốc tế.

 

 

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang

Share this post