Thi hành lập kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất

Thi hành lập kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất

Chỉ dẫn lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường nhanh nhất

Vậy bản kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ? Mẫu hồ sơ này có khác gì so với mẫu bản cam kết bảo vệ môi trường cũ trước đó hay ko? Căn cứ vào luật bảo vệ môi trường 2014, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP trong đấy có sự thay đổi về tên gọi của bản hồ sơ môi trường cam kết bảo vệ môi trường thành kế hoạch bảo vệ môi trường.
Đọc bài viết sau đây để hiểu rõ thêm về vấn đề này nhé.

Tiến hành khảo sát về kế hoạch bảo vệ môi trường

Ho-so-moi-truong

Từ lúc bản cam kết bảo vệ môi trường được thay đổi thành mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường thì công ty đã nhận được số đông các câu hỏi liên quan tới vấn đề tra khảo hồ sơ môi trường mới này. Sau đây là 1 số câu hỏi mà chúng tôi đã thu thập và giải đáp rõ hơn.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ? Vì sao cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

– Khi nào nên lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

– Lập kế hoạch bảo vệ môi trường nên căn cứ điều gì ?

– Hồ sơ nào thiết yếu để lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

– Quy trình thực hiện kế hoạch ra sao ?

– Cơ quan thẩm định có chức năng như thế nào trong việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường này?

Chúng tôi sẽ trả lời hầu hết những câu hỏi trong bài viết sau đây.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ? Vì sao buộc phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

Kế hoạch bảo vệ môi trường: Căn cứ vào luật bảo vệ môi trường 2014, của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, kế hoạch môi trường là tên gọi mới nhằm để thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường (theo luật môi trường 2005), được bắt đầu kể từ ngày 01/01/2015 này.

– Đây là mẫu hồ sơ pháp lý mang tính ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là 1 giai đoạn phân tích, kiểm định và dự báo những ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong công đoạn thực hiện và hoạt động dự án. Từ đấy doanh nghiệp có thể đề xuất được các phương pháp hợp ý nhất để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như quá trình thi công những công trình lớn, nhỏ.

Thi hành báo cáo đánh giá tác động môi trường dtm cho tổ chức môi trường trước khi lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

Lap-ke-hoach-bao-ve-moi-truong-1

– Hồ sơ môi trường này chỉ lập một lần trước khi tiến hành triển khai dự án.

Tại sao doanh nghiệp buộc phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

– Lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường để đáp ứng được các vấn đề sau:

+ Thực hiện chế độ lớn mạnh kinh tế – xã hội đi đôi với việc bảo vệ môi trường

+ Tiến hành đánh giá, dự đoán trước các tác động của dự án tới môi trường, từ đó sở hữu những biện pháp nhằm tránh – xử lý những ảnh hưởng xấu đến môi trường, thực hiện công tác tốt bảo vệ môi trường

+ Hợp thức hóa quá trình hoạt động của công ty

Căn cứ pháp lý về việc liên quan đến lập kế hoạch bảo vệ môi trường

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được ban hành vào ngày 23/06/2014, có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2015;

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP được ban hành vào ngày 14/02/2015 theo Nghị định của chính phủ quy định về chiến lược bảo vệ môi trường, nhận xét môi trường chiến lược, kiểm định ảnh hưởng môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Thông bốn 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

những trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Các đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Căn cứ vào nghị định số 18/2015/NĐ-CP được quy định về đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

– Dự án đầu tư mới, đầu tư mới mở rộng quy mô, nâng cao công suất những cơ sở cung cấp, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này;

– Phương án đầu tư chế tạo, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư và mở rộng quy mô, nâng cao công suất những cơ sở chế tạo, kinh doanh, dịch vụ ko thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 18 và đồng thời không thuộc Phụ lục II trong Nghị định này.

– Chủ dự án, chủ cơ sở đầu tư của các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 buộc phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan sở hữu thẩm quyền quy định tại Khoản một Điều 19 Nghị định này.

– Trường hợp các dự án, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, công nghệ, dịch vụ nằm trên địa bàn từ 2 (02) tỉnh trở lên, vấn đề triển khai đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện một trong những Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.

Nếu không phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

– Danh mục 12 đối tượng chẳng cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

1. Đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn; các hoạt động tư vấn; bàn giao công nghệ; dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý; chế tạo thông tin; tiếp thị, xúc tiến đầu bốn và thương mại.

2. cung cấp, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình, cung cấp phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; hoạt động truyền hình; hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.

3. Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không với địa điểm cố định.

4. Dịch vụ thương mại, buôn bán những sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng.

5. Dịch vụ ăn uống mang quy mô diện tích nhà hàng phục vụ dưới 200 m2.

6. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.

7. Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.

8. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, động vật hoang dã với quy mô chuồng trại nhỏ hơn 50 m2; nuôi trồng thủy hải sản trên quy mô dung tích nhỏ hơn 5.000 m2 mặt nước.

9. Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô cá nhân, hộ gia đình.

10. Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 1 ha.

11. Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.

12. Xây dựng văn phòng khiến cho việc, nhà nghỉ, khách sạn, lưu trú du lịch quy mô nhỏ hơn 500 m2 sàn.

– Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản một Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP nên đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan với thẩm quyền quy định tại Khoản một Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

– những chủ dự án, đầu tư nằm trong danh sách đã lập đánh giá tác động môi trường hoặc đã phê duyệt công bố kết thúc ĐTM không nằm trong mục này.

nếu đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường

– Những công ty đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường bắt buộc lập và đăng ký lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường trong những nếu sau:

+ ko triển khai thực hiện trong thời gian đã cam kết

+ Thay đổi địa điểm thực hiện dự án

+ Thay đổi quy mô, quy trình phân phối.

Lưu ý: nếu nhà hàng đã lỡ đi vào hoạt động trước ngày 1/4/2015 mà chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường thì buộc phải tiến hành lập bổ sung đề án bảo vệ môi trường đơn thuần để giảm thiểu vi phạm pháp luật.

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường triển khai theo:

1. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường sở hữu trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo dòng tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông bốn 27/2015/TT-BTNMT;

b) 1 (01) lên tiếng đầu tứ hoặc phương án sản xuất, buôn bán, dịch vụ.

2. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trực thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường sở hữu bắt buộc về cấu trúc và nội dung theo loại quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT;

b) 1 (01) thông báo đầu bốn hoặc phương án cung ứng, buôn bán, dịch vụ của chủ dự án.

3. nếu đăng ký lập kế hoạch bảo vệ môi trường tại các cơ quan có thẩm quyền thì hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng sở hữu hồ sơ đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

– Khảo sát các hiện trạng môi trường ở khu vực bên cạnh như: thăm dò thu thập các số liệu về quy mô dự án, điều tra điều kiện tự nhiên sinh thái – kinh tế – xã hội có liên quan đến dự án.

– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, chất thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định những dòng phát sinh trong giai đoạn hoạt động của dự án.

– Nhận xét mức độ tác động ảnh hưởng của những nguồn ô nhiễm tới những yếu tố tài nguyên môi trường.

– Liệt kê và đánh giá những giải pháp tổng thể, những hạng mục dự án bảo vệ môi trường được thực hiện.

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

– Lập các công văn, hồ sơ bắt buộc phê duyệt Dự án.

– Kiểm duyệt và ra quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

– Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận.

– Tiếp nhận và xử lý những kiến nghị về bảo vệ môi trường của chủ dự án, các chủ cơ sở cung cấp, kinh doanh, dịch vụ và tổ chức, cá nhân liên quan tới dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

– Phối hợp sở hữu chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở phân phối, marketing, dịch vụ và cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu liên quan xử lý sự cố môi trường xảy ra trong giai đoạn thực hiện dự án, phương án cung cấp, kinh doanh, dịch vụ.

Trường hợp mà công ty sở hữu nhu cầu lập kế hoạch bảo vệ môi trường, hãy liên hệ ngay cùng chúng tôi theo thông tin dưới đây để được cung ứng và tư vấn miễn phí.

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Hotline: 0918.01.9001 (Mrs. Hoài Ân) – 0917.74.2006 (Mr. Quốc Vương)
Email: vonguyenhoaian.mt @gmail .com quocvuongbach.mt @gmail .com
Địa chỉ: 27 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM

Xem thêm: mã giảm giá lazada | thảm trải sàn

Share this post