Dấu ấn cải cách hành chính thuế

Sự quá tải, kém kết quả và mức độ tuân thủ thấp của người nộp thuế cho thấy thêm, sự lạc hậu của mô hình quản lý hành chính thuế ở nước ta. Vì vậy, cải cách hành chính thuế vừa là mục tiêu, vừa là động lực giúp sức cải tân thuế đồng bộ […]

Tháo gỡ về thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

Trả lời ý kiến của bạn đọc về những nội dung liên quan đến điều chỉnh đơn giá khi lập báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể chi tiết về vấn đề này. Xem thêm: Quý doanh nghiệp có nhu cầu cần tư vấn […]