Giao dịch Alipay là gì?

Thanh toán Alipay? Alipay là gì? Ailpay là kênh thanh toán giao dịch thứ 3 thuộc tập đoàn alibaba của…