Người tham gia chơi casino được thanh toán bằng thẻ ngân hàng

Người tham gia chơi casino được thanh toán bằng thẻ ngân hàng

Ngoài trả tiền mặt, khi mua đồng bạc quy ước tại các điểm kinh doanh trò chơi có thưởng, người chơi có thể thanh toán bằng thẻ nhà băng.

Những quy định trên được nêu trong dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối với hoạt động kinh dinh casino đang được nhà băng Nhà nước đưa ra lấy quan điểm.

Ngoài các hình thức thu ngoại tệ thường ngày, dự thảo Thông tư quy định người chơi có thể tính sổ bằng thẻ khi mua đồng bạc quy ước để tham gia các trò chơi có thưởng. Nhưng doanh nghiệp chỉ được nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam từ các ngân hàng tính sổ thẻ. Quy định này được đưa ra từ thực tế ngoài việc dùng ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản để chơi casino, người chơi còn có nhu cầu dùng thẻ ngân hàng.

Người tham gia chơi casino được thanh toán bằng thẻ ngân hàng

Người nước ngoài dự chơi casino tại Việt Nam có quyền chuyển ngoại tệ nhận thưởng ra nước ngoài qua nhà băng được chỉ định.
 

Xem thêm: đổi tiền nhân dân tệ sang tiền việt của nhanshiphang.vn tại đây.

Bên cạnh đó, dự thảo thông tư cũng đưa ra quy định chi tiết việc trả thưởng của người chơi. Nếu là người Việt, khi tham dự chơi casino sẽ chỉ được sử dụng đồng Việt Nam để mua đồng bạc quy đổi, nhận trả thưởng.

Nếu là người nước ngoài có thể chọn lựa nhận trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trường hợp nhận trả thưởng tiền mặt, người chơi có thể bán cho ngân hàng để đổi lấy đồng Việt Nam; chuyển số tiền trả thưởng ra nước ngoài qua ngân hàng được chỉ định…

Trường hợp người nước ngoài nhận trả thưởng qua trương mục, doanh nghiệp kinh doanh casino sẽ trả qua account ngoại tệ của người chơi mở tại nhà băng Việt Nam được bằng lòng, hoặc sang account của người chơi mở tại nước ngoài.

Mặc khác, để tạo điều kiện thuận tiện cho người chơi nước ngoài, dự thảo Thông tư cũng quy định người chơi nước ngoài có thể ủy quyền cho doanh nghiệp can hệ với ngân hàng để thực hành các giao tiếp nộp, chuyển ngoại tệ hay xin cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài.

 

Share this post