Category: Công nghiệp

Băng tải Intech chuẩn trong hội nhập TPP

Việc Việt Nam thông qua đàm phán TPP vào ngày 5/10/2015 đã mở rộng cửa cho các doanh nghiệp Việt đi vào một sân chơi kinh tế mới rộng hơn, nguy hiểm hơn và nhiều thách thức hơn. Là một…
Tìm hiểu dây băng tải chất lượng nhất

Một thành phần quan trọng của băng tải là dây băng tải rất được các doanh nghiệp quan tâm bởi sau một thời gian dài hoạt động khoảng vài năm, các dòng thiết bị thường hay hỏng nhất ở bộ phận…