Tìm hiểu về nước sạch ở nông thôn

Xã Bùi Văn Nhân Nghĩa Trang (Lạc Sơn), hỏi: nước sạch, tiêu chuẩn quốc gia nước sạch là gì? Tỷ lệ phải đạt được theo các tiêu chí của tiêu chí NTM nước sạch là bao nhiêu?

>>> cong ty xu ly khi thai
Câu trả lời: nước theo tiêu chuẩn quốc gia là nước đáp ứng các tiêu chí theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước – NTR 02: 2009 / BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 17/6 / 2009.

nuoc

Nước sạch là nước sử dụng trực tiếp hoặc sau lọc thỏa mãn các yêu cầu chất lượng: không màu, không mùi, không vị, không có thành phần có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người, có thể được sử dụng để uống sau khi đun sôi.

>>> Hồ nào ô nhiễm nhất Hà Nội?

Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch và nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia là tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, trong khi tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia về tổng số an sinh xã hội, như sau: các vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên: 80 % các hộ gia đình, trong khi 45% số hộ sử dụng nước sạch đạt chuẩn quốc gia. Red River Delta, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long: 90% hộ gia đình, trong đó, 50% số hộ sử dụng nước sạch đạt chuẩn quốc gia. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ: 85% hộ gia đình, trong khi 50% số hộ sử dụng nước sạch đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia do các tiêu chí cần thiết để xác nhận theo NTM là 70% hoặc nhiều hơn.

Xem thêm: môi trường

Có thể bạn quan tâm