Tăng cường giám sát về môi trường ở 2 mỏ vàng của CTy Phước Sơn

Dựa trên kết quả kiểm tra việc bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Phước Sơn Vàng (thuộc Besra Group), lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã có văn bản chỉ đạo tăng cường bảo vệ môi trường tại các khu vực khai thác mỏ và nhà máy của công ty.
Theo văn bản do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam – Huỳnh Khánh Toàn ký – yêu cầu Công ty TNHH Sơn Vàng Phước khẩn trương làm việc với Sở NN & PTNT để được hướng dẫn, kiểm tra và chứng nhận an toàn đập chứa chất thải của Công ty; tăng cường nhân lực để bảo vệ mỏ, nhà máy và đập giám sát an toàn chất thải không cho người dân ở các khu vực khai thác của Công ty quản lý để khai thác mỏ bất hợp pháp; nhà vệ sinh, các khu mỏ, các hợp đồng với các đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định; cải thiện giám sát chất lượng nước và mực nước trong hồ chứa chất thải trường hợp xả quá trình thực hiện tuân thủ công nghệ xả dưới báo cáo tác động môi trường đã được phê duyệt.

DSC_0389-07724
Hồ chứa nước thải của nhà máy vàng Phước Sơn
Ngoài ra, có biện pháp bảo vệ để đảm bảo an toàn hóa chất cyanua không rõ nguồn gốc đang được thử nghiệm, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch để đối phó với quy định, và tuyên truyền, giải thích cho người dân trong khu vực biết.

Các công ty dịch vụ phải khắc phục những thiếu sót trước khi 2015/02/10, các tuyên bố của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi và trực tiếp.

Ngoài ra, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn cũng được giao tăng cường hơn nữa các hoạt động giám sát bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn, điều trị kịp thời nếu phát hiện vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vượt quá thẩm quyền của mình. Phối hợp với các công ty để đuổi, các đối tượng quét vào khai thác trái phép trong khu vực khai thác khoáng sản được quản lý bởi Công ty, trật tự xã hội ổn định tại địa phương.

snvOaBmV

Trước đó như Reuters báo cáo (“chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường của Công ty Vàng Bồng Miêu”), ngày 16/1, Phó Chủ tịch Huỳnh Khánh Toàn đã có văn bản hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính cho một loạt các sai lầm gây ra ô nhiễm môi trường Ltd. Bồng Miêu khai thác vàng (còn trong Tập đoàn Besra), và yêu cầu Công ty khẩn trương khắc phục vi phạm và báo cáo kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh trước 30/01/2015 để theo dõi, chỉ đạo.

Có thể bạn quan tâm