Quy hoạch không gian môi trường cư trú

Quá trình phát triển và xây dựng lại “nóng” bất động sản đô thị ngày nay, cùng với sự tăng trưởng nhanh về chiều rộng, bỏ qua đầu tư phát triển hướng dẫn chuyên sâu các tác động của không gian đô thị trước mắt và lâu dài chính cư dân đô thị và đô thị.

Hà Nội phát triển xứng đáng là thủ đô của đất nước.
Sự xuất hiện các khu vực đô thị với quy mô lớn hơn nhiều khối cao tầng và thấp tầng nhưng chỉ có các khu vực đô thị “đang ngủ” khu đô thị “bỏ hoang” thiếu cơ sở vật chất tối thiểu cần thiết để sống là một bằng chứng rõ ràng cho kế hoạch tái phát triển đô thị không xem xét đầy đủ hoặc thậm chí bỏ qua các yếu tố quy hoạch không gian của một môi trường sống bền vững.

Quy hoạch không gian môi trường sống trong tái phát triển đô thị hiện nay

154958baoxaydung_image002
Nhiêu Lộc – Thị Nghè sau khi cải tiến ở trung tâm đô thị của TP HCM.

Lập kế hoạch và giải quyết môi trường cư cho cư dân trong dự án tái phát triển đô thị có thể và nên được hiểu như là một nội dung quan trọng thể hiện con người, hướng tới các giá trị con người và là một thước đo chất lượng đánh giá của cuộc sống, thoải mái và giá trị bền vững cho cuộc sống của người dân ở các khu vực đô thị . Điều này là rất phổ biến và cũng không thể tách rời với giá trị của quy hoạch xây dựng, tái thiết đô thị thời gian gần đây.

Mục đích của quy hoạch đô thị là sự cần thiết phải nắm vững quy luật khách quan khoa học về sự phát triển của môi trường sống của con người, trong đó có thể xây dựng môi trường sống phù hợp.

cty moi truong

Quy hoạch đô thị từ lâu đã nhận thức được bản chất song phương của nó được phát triển và kiểm soát. Cả 2 chức năng đang ảnh hưởng đến việc thực hành và điều phối các tiềm năng tài nguyên đất. Quy hoạch đô thị chuyên ngành lâu đã nhận ra rằng kế hoạch có một tác động sâu sắc đến giá của chi phí đất đai và phát triển đất đai, đặc biệt là ở đất đô thị.

Trong giai đoạn đầu, các chiến lược phát triển thành phố cho thấy sự mở rộng đô thị tương lai rộng lớn về sử dụng đất đai và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng. Nằm trong kế hoạch lập kế hoạch và cấu trúc tổng thể, các ô đất ngoại ô lớn được xác định để sử dụng và chuyển đổi, cho các khu vực sản xuất và khu dân cư, bệnh viện, trường đại học, công viên và tiếp tục cho nông nghiệp …

7954_hn1

Quy hoạch tổng thể cung cấp cơ sở cho sự phát triển (cả nhà nước và tư nhân) để củng cố thực tế thu hoặc phân tán đất, chờ đợi cho giai đoạn 2 của quá trình phát triển, đó là phát triển các địa điểm. Tất cả bao gồm 3 bước: Phân khu chức năng; Cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng; Tụ đất đai.

Có sự thay đổi giá theo sự phát triển của thành phố. Trong khuôn khổ của kế hoạch phát triển và tái thiết đô thị. Nơi này đã khoanh vùng chỉ có thể phát triển nếu họ là để cung cấp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, thoát nước … Việc cung cấp các dịch vụ như vậy chủ yếu là trách nhiệm của nhà nước và của việc thực hiện phụ thuộc vào ngân sách phải là dễ dàng để được chậm trễ, do đó giá đất sẽ thấp hơn. Giá đất ở khu vực đó việc mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật sắp tới tăng mạnh tại các địa điểm cơ sở hạ tầng kỹ thuật từ xa.

Vì vậy, tái tạo đô thị là gì? Phương pháp tái tạo đô thị là tầm nhìn tổng thể và hành động thống nhất hướng tới các giải pháp của vấn đề đô thị dẫn đến cải thiện theo hướng bền vững điều kiện kinh tế và xã hội, không gian và môi trường một khu vực có vấn đề nên thay đổi. Như vậy, vấn đề của môi trường đô thị của nơi cư trú của con người trong việc tái thiết đô thị thường là một sự mất cân bằng giữa ba không gian sống, giao tiếp xã hội và các tiện ích công cộng.

Theo chương trình nghị sự 21. ​​Chương trình nghị sự địa phương 21 thế kỷ vào năm 1992, xây dựng một môi trường cư trú của con người bao gồm 8 điểm: Cung cấp nhà ở cho tất cả mọi người; Cải thiện quản lý, kinh doanh (bao gồm lập kế hoạch, xây dựng, kinh doanh, bảo trì, quản lý) môi trường sống của con người; Đẩy mạnh quy hoạch sử dụng và kinh doanh quản lý đất đai để phát triển bền vững; Tăng cường cơ sở hạ tầng cung cấp các công trình đồng bộ để người dân (bao gồm cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường và xử lý chất thải rắn); Cung cấp hệ thống năng lượng và giao thông vận tải cho môi trường sống của con người; Thúc đẩy quy hoạch và quản lý môi trường khu vực cư trú của con người ở những nơi dễ bị thiên tai; Đẩy mạnh các hoạt động của ngành công nghiệp xây dựng để phát triển bền vững; Phát triển nguồn nhân lực và xây dựng năng lực cần thiết để xây dựng môi trường sống của con người.

Nhìn lại các khu vực đô thị của nước ta nói chung, thời gian của quy hoạch phát triển đô thị, điều chỉnh quy hoạch tổng thể các khu đô thị, quy hoạch đô thị thường có thể được coi là sự tái phát triển theo kế hoạch của các khu đô thị hiện có để đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị trong tương lai.

Trường hợp Hà Nội, sau khi mở rộng quy hoạch, thành phố có diện tích lên tới 3.444 km2. Hiện nay, các quy hoạch chung đã được điều chỉnh của khu vực Hà Nội đang dần dần được thực hiện. Bên cạnh một số nội dung phát triển quỹ nhà ở và cơ sở hạ tầng đô thị mới, nội dung tiết kiệm không gian và đặc điểm hiện tại của giá trị đô thị cũng là một phần quan trọng.

Với đô thị TP Hồ Chí Minh lớn khác, khu vực hiện tại sau khi các kế hoạch mở rộng đạt 2.056km2, dân số khoảng 7,5 triệu người. Tổng quỹ nhà ở tại các tỉnh năm 2000 là 1.007.021 đơn vị với 1.035.265 hộ gia đình sinh sống. Cổ phiếu nhà 53.711.338m2 khu vực (không bao gồm nhà ở tạm thời).

Các hình thức bên trong của nhà ở đô thị bao gồm: Nhà phố với văn hóa kinh doanh vỉa hè, con hẻm với tổng diện tích 452 ha sống trong cộng đồng thu nhập thấp ở các ngõ xóm nghèo chủ yếu là nhà một tầng tại 4, thiếu cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật; Nhà lụp xụp rách trên và ven kênh rạch chủ yếu là ở khu vực 4 kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Tàu Hủ – Bến Nghé, Tân Hóa – ông Buông – kênh Lò Gốm và Te – kênh đôi trong 8 quận 1, 4, 5, 6, 8, 1, Tân Bình, Bình Tân. Chính phủ Bỉ đã tài trợ cho dự án Tân Hóa – Lò Gốm phương pháp “chỉnh trang đô thị toàn diện” theo cách định cư tại chỗ, trong khi cải thiện không gian truyền thông và không gian và tiện ích công cộng.

Trong năm 2001, các dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam (VUUP) của khoản vay Ngân hàng Thế giới đã giúp môi trường nâng cấp HCM và chất lượng cuộc sống cho người nghèo đô thị, bao gồm cả việc nâng cấp nhà ở, hệ thống giao thông vận tải, công viên công cộng, không gian xanh, không gian vui chơi giải trí, cơ sở y tế giáo dục, an toàn và quyền lợi của các đại diện nghèo để đảm bảo sự hài hòa giữa không gian sống 3, tương tác xã hội và tiện ích công cộng, ở một mức độ nhất định và phải công bằng về không gian. Chúng tôi có thể nói, cùng với công bằng xã hội cũng công bằng với không gian và môi trường.

Nhưng nội dung tái phát triển đô thị đã được đề cập ở hầu hết các kế hoạch phát triển nhưng trong bản chất, nội dung quy hoạch môi trường sống mới dừng lại ở một số vấn đề chung, thiếu đầu tư chiều sâu, có lẽ chỉ còn thiếu và hoàn toàn bỏ qua.

Nhiều dự án quy hoạch đô thị không tính toán đầy đủ các không gian cư trú (trong không gian), đặc biệt là ở các khu vực ngoại thành xóm trọ có nhà ở tạm thời dưới hình thức không đạt chuẩn, trong các khu ổ chuột đô thị Marketing. Thiếu quy hoạch xây dựng lại để gọi và sử dụng hợp lý các nguồn lực xã hội theo lộ trình ngắn hạn và dài hạn.

Báo cáo của Ủy ban Phát triển tại Liên Hiệp Quốc tại nước đang phát triển đã chỉ ra, không gian yếu tố môi trường cư trú là một yếu tố quan trọng để tạo nên sự hấp dẫn và thoải mái cấp cho đô thị nhà ở. Bỏ qua tới nội dung quy hoạch không gian cư trú bền vững cũng có nghĩa là con người có ít cuốn sách cơ hội để sống trong môi trường trong lành, an toàn và thuận tiện.

Kế hoạch tái thiết đô thị nhưng đẹp nhưng không phải là rất thú vị cho người dân đô thị. Ví dụ, việc tái quy hoạch thiếu đồng bộ và tất cả các cơ sở hạ tầng giao thông vận tải kết quả nghiêm túc xấu đi, với số lượng xe tăng lên nhanh chóng, gây tăng tai nạn giao thông. Theo thống kê mới nhất, mỗi ngày đã có 800 vụ tai nạn giao thông. HCM Thành phố đô thị mất cân bằng cấu trúc trường hợp hiếm hoi trên thế giới khi có đến 90% dân số tập trung ở khu vực đô thị với diện tích chỉ có 7% của toàn bộ thành phố. Trong khi thành phố miền Nam rất phong phú môi trường thiên nhiên lý tưởng.

Với đô thị Hà Nội, bên cạnh các thị trấn mới được xây dựng, còn mang lại nguồn vốn của họ rất nhiều các hạng mục cần phải được xây dựng lại và nâng cấp để xây dựng một môi trường sống không gian và các cơ sở bền vững.

Với vấn đề nhà ở, thành phố vẫn còn rất nhiều khu chung cư cũ là Võ, Thành Công, Kim Liên, Yourself … hay các khu phố cổ của Hà Nội mặc dù giá trị di sản, nhưng phần lớn đã xuống cấp được cải tạo.

Với cơ sở hạ tầng, thành phố cũng phải đối mặt trước hết là với tình trạng thiếu đường khu vực, bãi đỗ xe, so với sự gia tăng mạnh về số lượng các phương tiện giao thông, đặc biệt là các ổ đĩa bốn bánh.

Đến nay, thành phố cần có kế hoạch đổi mới mạnh mẽ để xây dựng lại và chuyển đổi chế độ của cư dân đô thị giao thông vận tải, từ xe ánh sáng, người sử dụng các hình thức vận tải khác và lợi ích cộng hiện có cao hơn. Với không gian môi trường đô thị, thành phố cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với kế hoạch mở rộng không gian xanh, công viên, bảo tồn và phát triển của các hệ thống sông và nước đô thị.

Phương pháp tái tạo đô thị là tầm nhìn tổng thể và hành động thống nhất hướng tới các giải pháp của vấn đề đô thị, cải thiện điều kiện kinh tế theo hướng xã hội bền vững, và không gian môi trường của một khu vực. Không gian các yếu tố môi trường cư trú là một yếu tố quan trọng để tạo nên sự hấp dẫn và thoải mái cấp cho nhà ở đô thị. Bỏ qua tới nội dung quy hoạch không gian cư trú bền vững cũng có nghĩa là con người có ít cuốn sách cơ hội để sống trong môi trường trong lành, an toàn và thuận tiện.

Hệ thống giao thông mới được xây dựng tại Hà Nội.

Về cơ bản quy hoạch đô thị là sự hòa hợp giữa phân bố dân cư, phân bố lực lượng sản xuất và bảo vệ môi trường sinh thái hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Do đó kế hoạch môi trường sống không gian là các nhà phát triển giải pháp hàng đầu trong chiến lược vào năm 2020, định hướng đến năm 2030 của nước ta. Quy hoạch môi trường sống không gian / khu dân cư đến các vùng đất lớn để xây dựng nhà ở là cần thiết nhưng chưa đủ để phát triển nhà ở là một quá trình với nhiều bước.

Nhà ở (nhà ở), vừa là một danh từ trong một nghĩa hẹp là chỉ có một sản phẩm (nhà) và một động từ một nhà xem như một quá trình sản xuất. Quá trình phát triển nhà ở bao gồm 4 bước: Lập kế hoạch, dịch vụ, xây dựng, Cư trú.

Lập kế hoạch ở đây phải được hiểu như là một kế hoạch chi tiết xây dựng, phát triển trang web (dựa trên mật độ, định mức, tiêu chuẩn) để xây dựng nhà ở để ảnh hưởng đến một phần quy mô lớn của các khoản đầu tư này sẽ được tận dụng lợi thế của địa điểm phát triển. Khi đã có địa điểm xây dựng, ngoài các dự án đầu tư công, cần huy động rộng rãi của các nhà đầu tư tư nhân và nước ngoài thành lập các dự án phát triển nhà ở.

Nhưng ưu tiên cho nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập thấp vì có nhu cầu rất lớn trong thị trường bất động sản. Chính quyền địa phương cần chủ động lên kế hoạch, lập kế hoạch và triển khai xây dựng nhà ở cho dài hạn và ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân ở trong đó phải chú ý đến các nhà hỗ trợ nhà ở xã hội và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, nơi thị trường là khó khăn để phục vụ.

Cơ sở hạ tầng dịch vụ và cơ sở hạ tầng xã hội, công viên cây xanh … nên kết hợp với phát triển nhà ở đô thị. Đầu tư cơ sở hạ tầng trách nhiệm nhà nước trong khi các nhà đầu tư nói chung cấp 1 phải đảm bảo cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong các dự án phát triển nhà ở, giúp đỡ để phát triển mạng lưới dịch vụ đô thị hoàn chỉnh.

Xây dựng đầu tiên phải nói đến thiết kế, đảm bảo hàng hóa tiêu thụ trong thị trường nhà ở, họ phải cải thiện thiết kế và sử dụng vật liệu xây dựng.

Trên đây là phát triển nhà ở chính thức. Nếu sự phát triển tự phát, quá trình này sẽ bị đảo ngược vào: Cư trú, xây dựng, dịch vụ và lập kế hoạch. Việc thực hiện các kế hoạch môi trường sống không gian là giải pháp hàng đầu cho việc thực hiện chiến lược phát triển nhà ở, nó góp phần vào sự thịnh vượng kinh tế và ổn định chính trị.

Chúng tôi có thể nói chỉ tập hợp các quy hoạch đô thị ở những vị trí then chốt, nâng cao trình độ quản lý thiết kế quy hoạch đảm bảo vị trí chủ lực mới của quy hoạch đô thị. Môi trường sống quy hoạch không gian / khu phố bao gồm: không gian sống, giao tiếp xã hội và các tiện ích công cộng, có vai trò quyết định trong việc phân phối của quy hoạch dân cư, quy hoạch đô thị.

Nhà ở được luôn luôn kết nối với cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, công viên cây xanh … tạo ra một môi trường sống của con người / môi trường của các khu định cư của con người (Human Settlement) / nhà ở (Shelter) đảm bảo cuộc sống tốt. Vì vậy không gian môi trường của người dân bao gồm cả không gian sống (đôi khi thậm chí sản xuất, thương mại cho sinh kế của họ), không gian giao tiếp xã hội và các tiện ích không gian sống.

Sống không gian hoặc không gian trong các đơn vị trong ý nghĩa rộng hơn là một mái nhà trên đầu. Nó có nghĩa là một không gian, bảo mật, an ninh và điều kiện ánh sáng, thông gió và vị trí hợp lý để chuyển sang một dự án dịch vụ cơ bản.

Không gian giao tiếp xã hội bao gồm cả mạng xanh, công viên và không gian mở xung quanh trong. Đảm bảo các yêu cầu thông tin liên lạc và giải trí của nhân dân. Không gian mở đô thị là nơi để bày tỏ niềm vui (civiviality) các cộng đồng nhân văn.

Không gian tiện ích công cộng là một sự kết hợp của các công trình dịch vụ công cộng đảm bảo đầy đủ các dịch vụ cần thiết hàng ngày: bãi đậu xe, đường giao thông nội bộ, xây dựng các dịch vụ tiện ích công cộng như điện, thoát nước thải , vệ sinh môi trường …

Việt Nam đang thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa sâu rộng, nó cũng là xu hướng chung của sự phát triển đô thị ở Việt Nam. Quy hoạch môi trường và cư trú định cư là một nội dung cần được nhấn mạnh trong kế hoạch chung của tái thiết và quy hoạch đô thị nói riêng. Cần phân biệt và nêu cao chủ nghĩa nhân văn trong mỗi kế hoạch quy hoạch đề xuất cho một môi trường sống an toàn, văn hóa và phát triển bền vững cho cư dân đô thị.

Xem thêm: Thời trang

Có thể bạn quan tâm