Ngoài iPhone X, chiếc áo khoác 65 triệu mà phó GĐ retail Apple diện cũng khiến dân tình phát ngất

Ngoài iPhone X, chiếc áo khoác 65 triệu mà phó GĐ retail Apple diện cũng khiến dân tình phát ngất

Share this post