Lập quy hoạch bảo vệ môi trường theo 2 cấp độ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2015 / NĐ-CP về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá, giám sát môi trường định kì, môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Trong Nghị định này, quy hoạch và bảo vệ môi trường được chuẩn bị phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội cho giai đoạn bắt đầu bằng 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2040 theo mức quy hoạch 2 quy hoạch môi trường an ninh và quốc gia về bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

Quy hoạch môi trường ở cấp quốc gia bao gồm các nội dung chính: Evolution, mục tiêu quản lý môi trường của rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; Hiện trạng môi trường, hải đảo, các lưu vực sông biển; mục tiêu và các biện pháp để bảo tồn, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, các lưu vực sông; Khí thải và tình hình chất lượng không khí xung quanh; mục tiêu và giải pháp quy hoạch cho các hoạt động phát triển với các nguồn nước thải lớn; Suy thoái thực phẩm, ô nhiễm đất; mục tiêu và các biện pháp ngăn chặn suy thoái, ô nhiễm đất, phục hồi chức năng của suy thoái đất bị ô nhiễm; Hiện trạng ô nhiễm nước; mục tiêu và các giải pháp quản lý nước thải để bảo vệ môi trường và nước …

Fotolia_26181129_L_ridimensionata

Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh được thành lập theo hình thức báo cáo riêng hoặc lồng ghép vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội. Cụ thể, đối với quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh theo hình thức báo cáo riêng biệt đã chỉ ra các vấn đề chính như quy hoạch bảo vệ môi trường ở cấp quốc gia yêu cầu chi tiết hơn liên quan đến vị trí địa lý, điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội đặc của quy hoạch địa phương.

Đánh giá tác động môi trường là một yêu cầu bắt buộc đối với nhiều dự án.
Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường trong các hình thức hội nhập vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh A phải phản ánh các nội dung chính như quy hoạch môi trường ở cấp quốc gia với các yêu cầu chi tiết liên quan đến vị trí địa lý, điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội đặc quy hoạch của địa phương, trong đó các nội dung thực hiện quy hoạch tài nguyên bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm và kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường được tích hợp vào các nội dung tương ứng của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hướng dẫn quá trình xây dựng đề án chi tiết, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch bảo vệ môi trường.

Nghị định cũng quy định cụ thể thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường. Theo đó, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia và bảo vệ môi trường có kế hoạch báo cáo riêng biệt hình thức tỉnh được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định của người đứng đầu hoặc người đứng đầu cơ quan tổ chức thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Luật Bảo vệ môi trường thành lập . Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường trong các hình thức hội nhập vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức đồng thời với việc tổng thể phát triển kinh tế phát triển kế hoạch đánh giá thẩm định – tỉnh xã hội.

danh-gia-tac-dong-moi-truong-9e630

Nhiều dự án có đánh giá tác động môi trường
Nghị định 18/2015 / NĐ-CP quy định, tùy thuộc vào việc thực hiện đánh giá tác động môi trường, bao gồm: các dự án thuộc thẩm quyền của các chính sách đầu tư của Quốc hội, thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các dự án sử dụng đất của vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thế giới, dự trữ sinh quyển; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu thương mại, làng và các khu vực sản xuất kinh doanh tập trung khác; Dự án xây dựng bệnh viện và cơ sở y tế khác có từ 50 giường rộng quy mô; dự án xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng; Dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân; dự án khai thác mỏ và chế biến khoáng sản rắn sử dụng hóa chất độc hại, chất nổ công nghiệp; Dự án chế biến và tinh chế kim loại màu …

Chủ dự án về trách nhiệm tự tổ chức hoặc thuê tư vấn để tiến hành đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 19 của Luật Bảo vệ môi trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá tác động môi trường và các thông tin và dữ liệu được sử dụng trong việc đánh giá tác động môi trường.

Trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải tiến hành tham vấn CPC, phường, thị trấn nơi thực hiện dự án, các tổ chức và cộng đồng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án; nghiên cứu, thu thập ý kiến ​​khách quan và kiến ​​nghị của các bên liên quan phải được tư vấn để giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm