Kinh tế Xanh – Xu thế phát triển kinh tế vì môi trường

Nền kinh tế xanh là nền kinh tế để cải thiện cuộc sống của con người và tài sản xã hội, trong khi tập trung vào việc giảm thiểu các nguy cơ về môi trường và sự khan hiếm các nguồn tài nguyên. Vì vậy, phát triển phương pháp chuyển đổi, hướng tới phát triển “kinh tế xanh” là một cách tiếp cận mới. Trong điều kiện của phương pháp tiếp cận dài hạn là phù hợp với xu hướng phát triển chung của hệ thống kinh tế toàn cầu.
Đây là những câu hỏi ở Đổi mới công nghệ Diễn đàn nhằm mục đích phát triển kinh tế xanh, bởi Tài nguyên và Môi trường báo tổ chức vào ngày 4/6, tại Hà Nội.

Kinh tế xanh – xu hướng phát triển kinh tế cho môi trường
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai trao giải thưởng cho các đơn vị và doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc. Ảnh: Trọng lượng Gain – TTXVN

>>> cong ty xu ly nuoc thai

Chắc chắn xảy ra

kinhtexanh1-95a4d

Diễn đàn mở bài phát biểu, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh các nguồn lực trong bối cảnh của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang dần cạn kiệt, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường tiếp tục phát triển, biến đổi khí hậu trở nên rõ ràng hơn, nhiều quốc gia chọn Nền kinh tế xanh là một mô hình phát triển mới để giải quyết các vấn đề phức tạp và liên tục. Mô hình kinh tế mới nhận ra giá trị và vai trò của đầu tư vào vốn tự nhiên, tạo việc làm và một trụ cột để giảm nghèo. Thay vì sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch, các nền kinh tế xanh sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ carbon thấp, thúc đẩy việc sử dụng các nguồn tài nguyên và năng lượng hiệu quả hơn.

Theo kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh là Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 403 ngày 2014/03/20. Một trong những mục tiêu chiến lược tăng trưởng xanh là nghiên cứu theo hướng ứng dụng ngày càng rộng rãi các công nghệ tiên tiến, nhằm sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đối với phát triển bền vững quốc gia, công nghệ xanh sẽ là yếu tố quyết định cho sự phát triển kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững; giảm sử dụng năng lượng hóa thạch.

Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải tăng cường năng lực đổi mới công nghệ và khả năng cạnh tranh của công nghệ xanh trong nước và trên trường quốc tế. Tại các nước đang phát triển, xu hướng chung của đổi mới công nghệ được xác định là xu hướng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để mang lại nhiều công nghệ tiên tiến, hiệu quả hơn, sạch hơn, thân thiện với môi trường lái xe đến tăng trưởng xanh – giảm lượng khí thải, tiết kiệm năng lượng. Thông thường các doanh nghiệp của Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ …

>>> cong ty moi truong

kinhtexanh-95a4d

Thực tiễn trong nước cũng cho thấy thúc đẩy tăng trưởng xanh và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh tạo ra tiềm năng to lớn để đạt được phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo với tốc độ chưa từng có cho tất cả cả hai nước. Riêng đối với các nước đang phát triển, tăng trưởng xanh cũng tạo đà cho một bước nhảy vọt để phát triển kinh tế mà không đi theo con đường phát triển kinh tế “ô nhiễm đầu tiên, điều trị sau này”, “kinh tế nâu”.

Chiến lược phát triển kinh tế – giai đoạn xã hội 2011 – 2020 của Đảng ta đã khẳng định: “Tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hòa với phát triển văn hóa, tiến độ thực hiện và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân kinh tế và phát triển xã hội phải luôn luôn đánh giá cao sự bảo vệ và cải thiện. chất lượng môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. “Như vậy, phát triển kinh tế xanh phù hợp với chiến lược dài hạn của Việt Nam và định hướng phát triển bền vững nói chung, cũng phù hợp với các lợi thế so sánh của Việt Nam cần thúc đẩy hội nhập quốc tế.
Công nghệ yếu tố đổi mới xác định

Phân tích về các vấn đề đổi mới công nghệ theo hướng phát triển của nền kinh tế xanh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết: Để chuyển đổi nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, Việt Nam có những khó khăn và thách thức to lớn cho sự phát triển chung mức độ còn thấp, tụt hậu so với nhiều nước. Công nghệ sản xuất lạc hậu còn phổ biến, năng suất lao động thấp, sức cạnh tranh thấp, sử dụng hiệu quả các nguồn lực thấp; công nghệ sản xuất năng lượng tái tạo chưa phát triển; trình độ phát triển của khoa học và công nghệ (đặc biệt là R & D và chuyển giao công nghệ) là thấp. Hầu hết các doanh nghiệp tiềm năng kinh tế vẫn còn hạn chế, chưa mạnh dạn “đầu tư mạo hiểm” để tạo ra bước đột phá trong sản xuất kinh doanh.

10879414355_7c499bb153_o

Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Chinh, Phó Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược về tài nguyên và môi trường: Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã từng bước tạo lập một khuôn khổ pháp lý thành lập các cơ chế chính sách để thúc đẩy thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ trong nền kinh tế nói chung, cũng như các doanh nghiệp nói riêng. Các chính sách này là một giải pháp hiệu quả để nâng cao hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính gây biến đổi khí hậu. Về lâu dài, giải pháp này cũng làm giảm chi phí vận hành và phục hồi vật liệu cho các doanh nghiệp.

Nhưng thực sự khi đến với cuộc sống, các chính sách hiện nay có nhiều bất cập, chưa phát huy và kích thích doanh nghiệp trong việc chuyển đổi công nghệ, đầu tư vào công nghệ. Vì vậy, các giải pháp quan trọng là phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách đổi mới công nghệ theo hướng phát triển xanh, sạch. Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Cơ chế hình thành, các chính sách và chương trình về nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ, thân thiện với môi trường. Thúc đẩy sự phát triển của thị trường công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển chuyển giao khoa học và công nghệ.

Nói về các nguồn lực tài chính để hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ phát triển đổi mới nền kinh tế xanh (công nghệ xanh), Vũ Đình Ánh, Viện chiến lược và chính sách tài chính, Bộ Tài chính nhấn mạnh: Nghiên cứu Đầu tư phát triển nghiên cứu công nghệ xanh phải chủ yếu từ ngân sách nhà nước. Và đầu tư thiết bị công nghệ xanh được huy động từ các nguồn khác nhau như từ các doanh nghiệp, các quỹ tín dụng ngân hàng, các quỹ cho thuê, phát hành trái phiếu doanh nghiệp và từ Quỹ Môi trường, Quỹ tăng trưởng xanh …

 

anh 25

Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận và đề xuất một số giải pháp hoàn chỉnh với các chính sách tài chính giúp các doanh nghiệp đổi mới công nghệ; Nâng cao nhận thức và thực hiện từ các chính phủ cũng như các doanh nghiệp, hướng tới phát triển xanh của doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia tăng trưởng xanh như một quà tặng đến môi trường.

Cùng ngày, báo Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức một cuộc hội thảo về đổi mới công nghệ theo hướng phát triển kinh tế xanh, tại Nhà hát lớn Hà Nội. Hội thảo này đã thu hút một số lượng lớn các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học và trao đổi kinh doanh, cùng nhau thảo luận về các giải pháp có thể nâng cao hiệu quả ứng dụng, đổi mới công nghệ theo hướng hoạt động phát triển và sản xuất kinh tế xanh trong đơn vị đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

>>> bao cao giam sat moi truong

Có thể bạn quan tâm