Category: An ninh bảo vệ

Mức lương thực tế của nhân viên bảo vệ

Tại Hà Nội, các trung tâm thương mại, mô hình kinh doanh cá nhân dịp càng được thành lập nhiều vì vậy nhu cầu tuyển dụng bảo vệ ngày càng nhiều. Không đòi hỏi tương đối cao về trình độ,…
Những điều không đúng về bảo vệ an ninh ở sự kiện

Tính chất đặc biệt trong các buổi sự kiện đó là những người tham gia tại sự kiện đa số là những người nổi tiếng cần được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thế nhưng không hề ít nhà tổ chức sự kiện vì…