Category: Dịch vụ

Một vài cách đơn giản đề phòng kẻ trộm ghé thăm

Vài ngày, thậm chí trong 1 ngày bạn đọc tin tức thấy có vài vụ trộm đồ, đột nhập… Có cách nào để phòng tránh được không. Tham khảo những biện pháp dưới đây. Sau đây chính là những mẹo đơn…