Category: Dịch vụ

Một số dự án hết sức quan trọng trên địa bàn Hà Nội đang bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, trong đó giải phóng đền bù mặt bằng chậm luôn là rào cản lớn nhất. Để tháo gỡ…
Toa tàu hàng “cứu nguy” cho tàu khách

Do ảnh hưởng của dịch bênh COVID-19, đường sắt phải tạm dừng hàng loạt các tuyến tàu khách. Để gỡ khó, ngành đường sắt đã đẩy mạnh phát triển mạng lưới tàu hàng đặc biệt là tàu hàng container liên…