Category: Dịch vụ

Hạn chế tình trạng rút ruột hàng hóa hải quan

Lợi dụng cơ chế thông thoáng về điều hành và quản lý xuất – nhập khẩu với hàng quá cảnh, nhiều doanh nghiệp phía Nam đã gian dối khi làm thủ tục hải quan và rút ruột container hàng hóa…