Có thể tự xây dựng văn hóa doanh nghiệp được không?

Có thể tự xây dựng văn hóa doanh nghiệp được không?

Đối với doanh nghiệp việc “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một quá trình của sự kiên nhẫn lâu dài và đòi hỏi sức mạnh ý chí tuyệt vời của của từng vị lãnh đạo, cán bộ công ty và các cá nhân trong cùng một công ty, doanh nghiệp”

Quan điểm đúng về văn hóa doanh nghiệp

Bạn có thể nhớ lại rằng văn hóa doanh nghiệp là một tài sản quan trọng, góp phần vào việc hình thành và phát triển của một doanh nghiệp, gắn bó chặt chẽ với các thương hiệu và tầm nhìn tương lai của doanh nghiệp. Nói cách khác, văn hóa doanh nghiệp là không chỉ để tạo thêm hấp dẫn, bản sắc, phát triển nguồn nhân lực và cũng có thêm uy tín để cạnh tranh trên thị trường.

Theo ông Phổ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp là bắt nguồn chủ yếu trong ý chí và nguyện vọng của các nhà lãnh đạo kinh doanh, trải qua một quá trình ảnh hưởng đến người lao động (Thông qua các hoạt động nhóm, các chương trình tổ chức sự kiện, xây dựng đội ngũ …) để đi đến sự thống nhất của cộng đồng doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào một cá nhân. Nó phải là sức mạnh tổng hợp chặt chẽ của tất cả các công ty thành viên.

 Văn hóa doanh nghiệp sẽ trở thành những gì mỗi nhân viên hiện diện ngay cả khi không có ai xem

Là một chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức sự kiện xây dựng và nhóm, thường xuyên giúp đỡ các doanh nghiệp Việt xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu riêng cá nhân, Ngô Quang Cường cho biết: “Đây là thời điểm doanh nghiệp Việt Nam nên xây dựng văn hóa doanh nghiệp tất cả các cách, bằng việc xây dựng một hệ thống quản lý riêng cho phân khúc này. Đặc biệt, trong việc tạo ra sự kiện, sự đổi mới trong cách làm việc theo nhóm và teambuilding theo một hướng đi qua là chìa khóa để tạo ra các giá trị văn hóa cốt lõi “. Do đó, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp không phải là khó khăn. Nếu công ty của bạn có một đội bóng mạnh, với tầm nhìn và sáng tạo, các doanh nghiệp có thể thực hiện các quy định và kế hoạch cho việc này. Nhưng với những kế hoạch quy mô lớn, trong khi nhân viên không đáp ứng đủ, nhờ sự hỗ trợ của các đối tác bên ngoài là sự lựa chọn tốt nhất. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp không thể thiếu sự xuất hiện của sự kiện này, nhóm nghiên cứu chương trình, kế hoạch dài hạn liên quan đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Bạn sẽ làm cộng tác tốt hơn nếu với các chuyên gia trong lĩnh vực này. Cơ quan có khả năng kiểm soát và quản lý tốt hơn các loại sự kiện.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

 Kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Đừng hy vọng để xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở qua đêm. Nó là một quá trình lâu dài với nhiều sự kiện, thậm chí có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ. Nhiều công thức bê tông của công việc xây dựng văn hóa nội bộ từ nước ngoài để áp dụng mà không biết nó bởi màu sắc thay đổi công ty riêng lẻ, hoặc không đưa ra một chiến lược xây dựng lâu dài. Điều này chỉ làm cho văn hóa doanh nghiệp và syncretic và chìm. Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng chỉ khi điểm mạnh cá nhân canh tác. Muốn nó, tạo ra các sự kiện, chương trình và các đội thực sự thu hút mới.

Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng từ các quy tắc ứng xử hàng ngày, chương trình đào tạo ngay sau khi nhân viên với nội dung trái phiếu cao hơn giữa các thành viên, như lễ kỷ niệm bách niên, sinh nhật, tổ chức các chương trình du lịch kết hợp với teambuilding, thành lập lễ hội các doanh nghiệp … Tất cả những điều này là làm cho các doanh nghiệp đoàn kết hơn, hòa đồng hơn, hướng tới tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp trong tương lai.

Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp ở Việt Nam đã cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua các phong trào “Tìm hiểu các giá trị cốt lõi”, chương trình xây dựng nhóm (team-building), huấn luyện nâng cao văn hóa doanh nghiệp … Những hoạt động quy mô nhỏ thường tự các doanh nghiệp có tổ chức. Với những sự kiện mang tính chất quan trọng hơn, các công ty tổ chức sự kiện và xây dựng đội ngũ sự kiện được nhắc đến như một đối tác lâu dài để hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình này. Điều này cho thấy rõ ràng hơn khi ở một mình năm 2014, tổng số chương trình Team building tổ chức sự kiện và bây giờ mà các công ty tổ chức sự kiện Văn Đắc Phúc được đặt hàng lên đến hàng trăm.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tốt tạo ra một động lực để phát triển kinh doanh bền vững trong thời gian cạnh tranh. Đây là nguồn nhân lực chất keo dính xây dựng cũng như thay đổi thương hiệu và niềm tin với khách hàng. Tất nhiên, để làm được điều này, mỗi doanh nghiệp cần có một thời gian dài để hình thành và xây dựng. Doanh nghiệp vừa và nhỏ hoàn toàn có thể tự định hướng theo cách riêng của họ. Không khó để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nhưng sẽ được hoàn hảo hơn nếu mỗi doanh nghiệp là đối tác lựa chọn của họ trong việc tổ chức các sự kiện hoặc dịp để gắn kết một tập thể, thúc đẩy sự nhiệt tình trong công việc.

Có thể bạn quan tâm