Bức tốc bảo đảm an toàn PCCC khi vận chuyển hàng hóa không an toàn

Bức tốc bảo đảm an toàn PCCC khi vận chuyển hàng hóa không an toàn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa không an toàn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên phố thủy nội địa.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ – CATP đề nghị các đơn vị, cá nhân tham gia vận chuyển hàng hóa rất không an toàn bằng phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy rất cần phải bảo đảm các yếu tố như:

Phương tiện vận chuyển phải đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật. Thiết bị chuyên dùng của phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc theo quy định của Bộ điều hành và quản lý chuyên ngành.

Phương tiện vận tải hàng hóa rất không an toàn phải dán biểu trưng hàng hóa nguy hiểm…

Auto Draft

Sau khi dỡ hết hàng hóa rất nguy hiểm, phương tiện vận chuyển nếu không tiếp tục vận tải loại hàng hóa đó thì phải được gia công sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng rất không an toàn trên phương tiện.

Xem thêm: Quý khách hàng có nhu cầu : Đặt hàng Taobao vui lòng liên hệ tại đây.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, cá nhân khi xếp, dỡ hàng hóa rất nguy hiểm phải tuân hành đúng chỉ dẫn về bảo quản, xếp, dỡ, vận chuyển của từng loại hàng hóa nguy hiểm hoặc trong thông báo của người thuê vận tải;

Việc xếp, dỡ phải được hướng dẫn và giám sát và đo lường chặt chẽ, không xếp chung các loại hàng hóa lẫn với nhau…

Share this post